Client cloud

 

Get to Point levert HR ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau met een duidelijke focus op het creëren van – en kapitaliseren op – mogelijke synergie- en efficiency verbeteringen. Onze specialisatie is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met verander- en herstructureringsinitiatieven voor bedrijven variërend van nationaal opererende bedrijven met minder dan 150 medewerkers, tot wereldwijd opererende bedrijven met meer dan 15.000 medewerkers.

Vanuit onze ervaring hebben wij een breed pakket van methoden, instrumenten en sjablonen ontwikkeld om verander- en verbeterinitiatieven te initiëren, coördineren en ondersteunen in complexe organisaties. Dit stelt ons in staat om een hoge mate van automatisering in bestaande processen aan te brengen en/of cliënten te ondersteunen bij het (her)ontwikkelen van bedrijfsprocessen om beter gebruik te maken van moderne mogelijkheden en systemen. Onze methoden en instrumenten – en de expertise om deze verder te ontwikkelen of aan te passen aan de specifieke behoeften van cliënten – zijn de sleutel tot ons succes omdat zij ons in staat stellen om veel efficiënter te werken dan andere consultants.


Onze aanpak

Get to Point levert professionele HR services in drie segmenten. Deze segmentering stelt ons in staat om cliënten een complete- of granulaire service aan te bieden en weerspiegelt onze aanpak om lange termijn resultaten te behalen.

Deze aanpak is gebaseerd op de interactie tussen de segmenten, welke wij als bouwstenen beschouwen om structurele verbetering te realiseren. Prestatieverbeteringen in één gebied hebben vaak ook een positief effect op andere gebieden maar hetzelfde (of eigenlijk tegenovergestelde) geldt voor prestatieproblemen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de relatie tussen de efficiëntie van administratieve processen en de effectiviteit van een HR Adviseur of Accountant. Langzame processen roepen onnodige vragen op, een hoge fout-marge resulteert in veelvuldige correcties en beide kosten tijd en geld die beter ergens anders ingezet kunnen worden.

Lees meer...Processen vormen de vaste basis van elk bedrijf. Wanneer een bedrijf mogelijkheden zoekt om de operationele kosten te verbeteren, is procesverbetering danook een logisch beginpunt. Het klinkt misschien tegendraads maar kleine verbeteringen in processen kunnen een enorme impact hebben op de prestaties van een bedrijf. Efficiënte processen reduceren het aantal vragen, klachten en correctieve acties waardoor tijd en middelen worden vrijgemaakt (die vervolgens kunnen worden verwijderd of elders worden ingezet om verdere verbeteringen te realiseren).

Mensen vormen de flexibele basis van een bedrijf en natuurlijk de focus van HR Consultancy. Het zijn uiteindelijk de capaciteiten van de mensen die bepalend zijn voor de prestaties van uw bedrijf. Hieruit vloeit logischerwijs voort dat medewerkers ontwikkeld moeten worden in lijn met verbeterinitiatieven (of direct na implementatie) om behaalde resultaten ook op lange termijn te borgen. Gelukkig kunnen mensen leren en zich ontwikkelen om betere prestaties te leveren. Misschien niet pro-actief of zelfstandig maar met enige aanmoediging en voorbeeld zal elk mens zijn of haar mentaliteit en capaciteiten aanpassen o.b.v. een inherente behoefte (instinct) om zichzelf te verbeteren en te conformeren aan nieuwe standaarden. Dit is de reden waarom Get to Point er de voorkeur aan geeft om met uw medewerkers te werken in plaats van met externen.

Project management gaat in basis om het behalen van een resultaat met beperkte middelen en binnen een specifieke tijdsperiode. Een project ontwerp met een integrale planning is danook cruciaal om een project sucessvol te managen omdat dit het kader bepaald voor acties en tijdspaden en daardoor effectief management mogelijk maakt van beschikbare middellen, risico’s, rapportage, communicatie, etc. Dit gezegd hebbende, zijn een plan en de implementatie daarvan twee heel verschillende dingen. Voor implementatie is, naast een goed projectplan, ook specifieke kennis en kunde nodig evenals efficiënte operationele processes met duidelijke (vaste) doorlooptijden. In de realiteit overschrijden projecten vaak de geplande implementatieperiode omdat processen minder efficiënt zijn dan in het ontwerp werd aangenomen of omdat specifieke expertise niet (of onvoldoende) beschikbaar blijkt te zijn. Om deze reden adviseren wij cliënten om eerst processen te analyseren en expertise op te bouwen (of te verbreden) alvorens grote projecten te initiëren.

Copyright 2015 © Get to . |KvK number 62161059 | BTW number NL 184819866B01 |Algemene voorwaarden